Bhramin Schampunai

Ledare för rebellisk sekt

Description:

Namn: Bhramin Schampunai
Yrke: Sektledare
Ålder: Okänd, 70års åldern

Ägodelar:

Kaftan
Turban

Bio:

Föga är känt om Bhramin Schampunai, ingen fakta finns om var eller när han är född eller vilka som var hans föräldrar. Han dyker först upp under 1870-talet som ledare för en utbrytarekult i Lahoreområdet.

Han var länge eftersökt av myndigheterna efter att ha kopplats till ett antal kidnappningar och mord. Man trodde dock att han hade blivit dödad under något av tillslagen som gjordes mot sekten under 1880-talet. Han betraktades länge som död och var sedan länge avskriven som ett hot mot lag och rätt.

Det varade till 1922 då en arkeologisk expedition som undersökte tidigare okända tempel i Indien fanns bevis som pekade på att Bhramin Schampunai fortfarande lever och leder en mördarsekt i Lahore. Expeditionen hävdade dock att han hade lämnat staden och ämnade följa efter honom.

Efter eldstrider med expeditionen i byn Machiwara flydde Bhramin Schampunai upp i bergen men expeditionen han ifatt Schampuani precis när han och hans sektmedlemar skulle avgå med en båt upp för Sutlej. Under eldstriden som utbröt dödades Bhramin Schampunai.

Bhramin Schampunai

Mu Sangs profetia Mr_Walter_Corbitt