Mu Sangs profetia

Onsdag 12:e Juli 1922

Det mystiska templet

Professorn märker vid sitt uppvaknande att någon har varit och rotat i hans bagage då han väska ligger öppen vid sidan av honom när han vaknar. Han kontrollerar fort att alla tillhörigheter är kvar men kan inte hitta den mystiska statyn föreställande elefantguden. Han märker dock snart att den står utplacerad vid tältets öppning.

Efter denna märkliga händelse beger de sig iväg till det igenväxta templet där de börjar att hugga sig igenom vegetationen som täcker ingången. I vanlig ordning så drar Dewey det tyngsta lasset. När man väl rensat ingången så tillkallas lyktor så att man kan entra templet. Professorn går in ensam då den andra upplever templet som obehagligt, de blir dock tvungna att gå in då de upptäcker att professorn har svimmat inuti templet. När det väl är där inne känns det som om templet håller på att tryckas ihop. väggarna och taket känns som om de bara vara några decimeter ifrån och templets öppning verkade bli allt mindre och mindre. De var under sådant tungt inflytande från synvillan att de sprang den sista biten. Väl ute ur templet väckte man professorn, som efter en stunds vila åter försöker undersöka templet men kommer ut igen efter att ha upplevt liknande symtom som när han svimmade.

Resten av dagen företog man vandringar i den omkringliggande djungeln för att undersöka den staty som Arthur Watts funnit under natten, detta tills man erkände sig besegrade av klimatet och drog sig tillbaka till lägret utmattade utan att ha funnit några vidare spår. Man är såpass medtagna och det är så sent på dagen att man bestämmer sig för att stanna en natt till.

Chaug
Statyn som upptäckes ute i djungeln.

Comments

Mr_Walter_Corbitt

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.