Mu Sangs profetia

Lördag 15:e Juli 1922

En undersökning i arkiven

Tidigt på morgonen beger sig Arthur Watts ut för att återlämna de vapen som han beslagtagit av Bennet och Arthur Maclean. När han kommer in genom hotellets dörr märker han dock de intorkade blodfläckar som Kinesen inte lyckats få bort. Efter ett par steg till märker han även de båda kropparna. Han går fram till kropparna och undersöker dem, på en av kropparna hittar han ett brev som han plockar på sig. Det är skrivet på Hindi och undertecknat en viss Bhramin Schampunai. Han lägger undan vapnen och är på väg ut när han möter den nyvaknan Ruby. Han frågar honom vad i hela fridens namn som har hänt, men Ruby rycker bara på axlarna och går in i restaurangdelen.

Ställd emot den uppenbara bristen på engagemang i frågan om de två liken i hallen och med de märkliga brevet lämnar Arthur Watts snabbt byggnaden i sökandet efter ordningsmakten.

En stund senare stiger professorn upp, bakfull och ömmande, och liksom Ruby ignorerar han i stort sett de döda kroppen. efter en stunds frukostande med teet som byggde det brittiska imperiet och en torr kaka skriker han efter Dewey att komma ned och efter att han gjort så ger de båda sig av för att åter igen telegrafera universitetet och för att undersöka kultens existens i regionen. Enligt Major Warrand så har kulten funnits i regionen en lång tid men vet ej var det kan leta efter spår. De går vidare till Charles Montague som tipsar dem om att de skulle kunna höra sig för i ett av de lokala templen.

Gruppen samlas och går tillsammans iväg till ett närliggande tempel där de får kontakt med Brahmin Sighin som berättar om en kult som tror att Shiva och Vishnu är en och samma gud och att de försöker förhindra “förstörelsens dans” genom att uppehålla en balans, där dödande kan bli aktuellt för att uppehålla den rådande balansen. Han rekommenderar att man fortsätter leta i antingen det brittiska protokollarkivet eller i det Indiska residensets handlingsarkiv.

Vid templet stöter man även ihop med ett gäng välklädda unga indiska män i hätskt debatt. De visar sig att de är radikaler som tillhör den välutbildade indiska eliten. En av dem pekas ut som den mordanklagade Bhagat Singh. Med denna man kommer Fader Abraham ihop sig till den grad att han får hot uttalade mot sig.

Man återvänder efter det till hotellet där man möts av Arthur Watts och ett antal polismän. Efter att ha blivit förhörda och polisen konstaterat att det inte är någon idé att lägga ned tid på det här fallet och get sig av så samtalar man med Watts och man bestämmer sig för att besöka stadens olika arkiv.

De börjar med att gå till det brittiska arkivet där de. efter att ha blivit avsnästa av receptionisten, får tillgång till arkivet och börjar leta. De hittar lite rapporter om olika incidenter som trors ligga på kultens ansvar, en del mord och liknande, men ingenting om vart den finns nu eller vad den sysslar med. Besvikna återvänder man till hotellet.

Där stöter man på Arthur Watts och ordningsmakten. Efter förhör och utbyte av upplevelser professorn och Watts emellan där professorn får nys om brevet och namnet på dess undertecknade skiljs de återigen åt då de skall besöka polisen, som numera innehar brevet och det gamla, indiska, handlingsarkivet.

De börjar med det indiska arkivet. Väl framme möts de av ett övergivet resident, överväxt och i dåligt skick. Och till råga på allt sitter det en blind tiggare på trappan till entrén. Efter ett kort samtal med tiggaren entrar man arkivet och börjar gå igenom dess handlingar. Man finner i dessa handlingar namnet Bhramin Schampunai som dyker upp i sammanhang med en mordisk kult. Han lär ha varit den enda av ledarna som aldrig fångades in eller dödades. Detta hände på 1870-talet och han antogs ha varit död sedan länge då kultens aktivitet avstannade. Kulten lär ha haft en stark position i norra Indien och inte sällan setts passera över gränsen till Tibet.

Undersökningen visar onekligen att Major Warrands misstankar om att banditerna i själva verket är en organiserad kult stämmer. Och uppenbarligen lever fortfarande Bhramin Schampunai och är ledare för Kulten.

Man går till polisen och försöker få tag i brevet som hittats på kropparna men blir nekade. Man frågar då ifall man kan få veta vad som stod men blir även då nekade då man ej kunnat översätta brevet än. Men då Fader Abraham kunde hindi tillkallade man honom och polisen lät honom översätta brevet. Det var uppenbarligen en order om att döda “de som snokar runt”.

Polisen informerade gruppen att man har lyckats lokalisera en terroristgrupp i norra delen av staden och att Bhramin Schampunai kanske finns ibland dem.

Dock var klockan såpass mycket att man bestämde sig för att återvända till hotellet och undersöka den norra delen av staden nästföljande dag.

Arkiv
Det Indiska residensets

Comments

Mr_Walter_Corbitt

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.