1922:

En expedition sänds ut från Oxforduniversitet för att undersöka ett tempelområde med bilder av en hittills okänd gud. Målet framstår som uppenbart, sök igenom och gräv ut tempelområdet och ta reda på så mycket som möjligt om den okända guden.

Tempel

Vad som dock verkade som vilken expedition som helst vidrör någonting med kopplingar lång till baka i tiden, innan människans uppkomst på jorden. En profetia om världens förvridning till något oförståeligt och vansinnigt.

Expeditionen till Indien var dock inte den enda som företogs samma år. En man med förbjudna kunskaper och sinnesrubbade vanföreställningar lämnade sitt hem för att söka upp sin gud…

Expedition2

Sammanfattning

Mu Sangs profetia

Musangs Dodo auuus Hallvi mudthomas Dahnielson Arkmam Taurmindo