Deutchen Researchen

Herbert Dingers forskning om elefantguden

Category:
book/scroll
Description:

Språk: Tyska
Sidor: 150
Författare: Herbert Dinger
+1 Mythos points

Bio:

Anteckningar förda av Herbert Dinger mellan åren 1915 och 1922.

I dessa texter finns Herbert Dingers undersökningar av elefantguden under hans tre expeditioner bevarade. 1915 från utgrävningen i alperna, 1917 från expeditionen till Kaukasus och 1922 den påbörjade expeditionen till Indien där Herberts liv skulle komma att få ett plötsligt slut.

Mellan beskrivningarna av miljön och hittade föremål så skrev Herbert om sina återkommande
mardrömmar och vad han beskriver som en utvärtes dragningskraft som guidade honom runt utgrävningsplatserna.

Deutchen Researchen

Mu Sangs profetia Mr_Walter_Corbitt