Yong-Piang

Även känd som "Jönsa-Per"

Description:

Namn: Yong-Piang
Ålder: 27
Yrke: Soldat

Ägodelar:

Uniform (exl. skärmmössa)
Pilsnerback
Häst

Bio:

Yong Piang växte upp på Lhasas gator som fattigjon. Hans föräldrar övergav honom kort efter det att han hade fötts och istället togs han omhand av en gatsopare som lärde honom sitt yrke och gav honom namnet Yong Piang.

Under flera år gick gatsoparen och Yong Piang sida vid sida och sopade Lhasas gator, men gatsoparen var gammal och sjuk och dog straxs innan Yong Piang fyllde 9 år. Yong Piang började då att livnära sig på att stjäla mat från marknaden och det han fick över sålde han till andra, inte lika skickliga, gatubarn. Med den förtjänst han gjorde på denna skurkhandel kunde han köpa sig ett par tofflor och en mössa vilka han skrytsamt visade upp då han var ute och gick.

Yong-Piang

Mu Sangs profetia Mr_Walter_Corbitt