Xien Wiu Li

Kristen Härförare i Tibet

Description:

Namn: Xien Wiu Li
Yrke: General
Ålder: 45 år

Ägodelar:
Generalsuniform
Ridstövlar
Mauser C96

Bio:

Xien Wiu Li är en av Tibets överbefälhavare som innehar högsta militära rank i landet (utöver Dalai Lama förstås). Han är även en av de främsta förespråkarna för västerländsk teknik och kultur. Till och med till den grad att han närmat sig den kristna tron och uppmanar sina undersåtar att göra det samma.

Xien Wiu Li

Mu Sangs profetia Mr_Walter_Corbitt