Tempelherren

Högdragen ledare över en isolerad by i de tibetanska bergen.

Description:

Namn: Tempelherren
Yrke: Tempelherre/Ledare
Ålder: 70-90år

Ägodelar:

Hela byn förefaller vara i hans privata ägo.

Bio:

Föga går att ta reda på om denna tempelherre förutom att han styr Bergsbyn med fast han och att mycket av byns gemensamma verksamhet går ut på att serva och tillfredsställa honom. Han lämnar sällan sitt tempel och

Tempelherren

Mu Sangs profetia Mr_Walter_Corbitt