Short Round

Pojke som lånades ut till Rupert för att visa vägen till Lahore

Description:

Namn: ?, kallas “Short Round”
Yrke: Vägvisare, Sekreterare och ev. andra sysslor också.
Ålder: 8? 10? 14?

Bio:

Short Round

Mu Sangs profetia Mr_Walter_Corbitt