Löjtnant Pangur

Indiskt löjtnant med uppdrag att eskortera

Description:

Namn: Karan Pangur
Ykre: Soldat
Ålder: 27

Ägodelar:

Brittisk kolonialuniform
Webely Mk IV

Bio:

Karan Pangur föddes 1895 i Bombay i en medelklass familj, fadern jobbade inom administrationen. Kort efter att Karan hade fötts flyttade familjen dock till Sydafrikan ditt fadern hade blivit förflyttad.

Mellan 1885 och 1900 bodde familjen i Ladysmith. I slutet av 1899 bröt dock det andra boerkriget ut och under belägringen av ladysmith blev Pangurs fader dödligt sårad av en granat från boernas artilleri. Så fort belägringen hävdes lämnade Karan Pangur och hans moder Ladysmith och Sydafrika för att återvända till Indien.

Med sina sista besparingar tog de sig tillbaka till Indien och då de ej fick ut någon pension efter Pangurs fader blev de nu hänvisade till ett liv i fattigdom. Hans moder blev sömmerska och när han fyllde 7 år började han jobba på fälten utanför Bombay.

Det verkade som om det skulle bli Pangurs lott att arbeta på fälten i resten av sitt liv ända fram till 1915 då han fyllde 20 år och blev uppmärksammades av en rekryteringsofficer. Trots att kriget föga berörde Indien var betalningen mycket högre än jobbet på fälten och Pangur var villig att riskera livet för att ta sig ur fattigdom. Pangur blev befordrad till Sergeant innan han blev sårad vid Galipoli och skickades tillbaka till Indien.

Pangur stannade i armén och under tredje afghanska kriget 1919 blev han befordrad till löjtnant för sina insatser under slaget vid Bagh.

Då Karan Pangur var ovanligt berest för en Indier och väl införstådd i europeisk manér fick han under fredstid ofta uppgiften att bevaka särskilda resenärer i Indien. Så också 1922 då han blev satt att vägleda och bevaka en arkeologisk expedition från Oxford och ta dem till Lahore. Någonstans på vägen mellan Karachi och Mirpur gick deras båt på grund och de blev tvunga att söka skydd i en närbelägen övergiven villa.

Vad som sedan hände är oklart, men Löjtnant Pangur och hans mannar rapporterades döda av expeditionens ledare.

Löjtnant Pangur

Mu Sangs profetia Mr_Walter_Corbitt