Löjtnant Heartly

Kompetent men hierarkistisk armelöjtnant

Description:

Namn: George Heartly
Yrke: Löjtnant
Ålder: 34

Ägodelar:

Brittisk kolonialuniform
Kikare
Visselpipa
Vattenflaska
karta
Webely revolver

Bio:

George Heartly föddes 1888 i London, hans far var Officer i 1:a Kungliga Dragonerna och hans mor dotter till en rik företagare.

Fadern var under hans uppväxt frånvarande då han spenderade sin mesta tid i officersmässen. Hans mor å sin sida försökte att anamma rollen som mamma men var hopplöst uppfylld av socitetslivet, hon höll sig under hela Georges uppväxt med en älskare vilken premierades framför honom.

Georges karriär var sedan länge utstakad av hans fader som endast gick med på att George blev det samma som honom, en kavallerist i den brittiska armén. Och då fadern hade blivit allvarligt sårad i det andra boerkriget lade han nu all sin energi på att forma George till en fullfjädrad kavallerist.

Tyvärr var George, trots i övrigt en mycket kompetent officer, värdelös ryttare. Fadern fortsatte dock att driva på honom vilket slutade med en mycket pinsam händelse under en uppvisning 1909 där han föll av hästen.

Detta fick far och son att bryta fullständig med varandra och istället inriktade sig George på infanteriet, där han 1912 blev sergeant.

George tillhörde den stående armén och deltog således i de första drabbningarna för britternas räkning i första världskriget. Han blev allvarligt skadad vid slaget vid Mons och det tog 4 år för honom att rehabiliteras. Han återkom till skyttegravarna i slutet av 1918 och blev besviken över att ej få deltaga i strid igen.

När han därför hörde skvaller i de militära korridorerna om att oroligheter förmodligen skulle följa tronskiftet i Afghanistan. Han bad således om förflyttning till Indien vilket godkändes och George anlände i Lahore i april 1919.

Mycket riktigt bröt krig ut vid Afghansk-Indiska gränsen i vilken George deltog. Kriget var dock kort och George stridstörst hade inte stillats. Efter kriget stannade George kvar i Indien. Från 1919 och framåt har George Hearlty varit stationerad vid Armébasen vid Lahore där han deltagit i flera operationer mot rövare.

1922 blev George inblandad i en kontrovers. Under en expedition till ett tidigare utrensat rövarläger hittades en menig soldat under hans befäl död efter att ha sprungit ifrån gruppen och varit borta i flera dagar. Andra officerare gav George kritik då han utan vidare anledningar lämnade kroppen i djungeln.

Löjtnant Heartly

Mu Sangs profetia Mr_Walter_Corbitt