Jack Campbell

Förvridna resterna av Sir Jack Campbell

Description:

Namn: Sir Jack Campbell
Yrke: Administratör
Ålder: 65 år

Ägodelar:

Frack
Skotsk bredsvärd

Bio:

Jack Campbell föddes 1857 på Inveraray Castle som son till George Campbell, den 8:e hertigen av Argyll och Lady Elizabeth Georgiana Campbell, hertiginnan av argyll. Han växte upp bland sina gelikar i klanen Campbell och blev snabbt van vid livet som adlig.

Av de båda bröderna Jack och John Campbell så var Jack den som var den udda och konstiga. Han var lite av hela klanen Campbells svarta får. I sina ungdoms år spenderade han, enligt sina föräldrar, ohälsosamt mycket tid inomhus istället för att vara ute i naturnen. När Jack tvingades ut av sina föräldrar brukade han bossa runt sin mycket mer formbara bror och låta honom utföra diverse olika uppgifter vars utförande han motiverade med levande och fantasirika berättelser. Han brukade ofta låtsas att de var riddare från legenden om kung Arthur och riddarna runt runda bordet på jakt efter den heliga graalen.

Som tonåring betraktades Jack som en latmask som saknade intresse för det mesta. Det enda han gjorde vara att skriva och dikta ute i naturen och dricka genomgående under dagen. För att få bukt med problemet skickade hans far iväg honom till armén, där han fick tjänstgöra i 42a regimentet till fots som sedermera skulle komma att kallas “The black watch”.

Jack Campbell såg strid första gången 1874. Hans regimente hade blivit skickade till Guldkusten för att slåss mot Ashantiriket. 7 år senare skulle han åter se strid i Egypten och senare i Sudan mot Mahdisterna. Han tjänstgjorde även kort i andra boerkriget 1899 och nådde kaptens grad.

Från och med 1900 var Jack Campbell bosatt i Indien tillsammans med sin fru Rosa. Under tiden som militär hade Jack samlat på sig oändligt med groteska ting från alla de platser han hade varit stationerade på och han började snabbt återfalla till sin ungdoms dagdrivande och sinnerliga frånvaro.

Han hade ofta olika hinduiska religiösa män på besök och laborerade och teoretiserade mycket själv. Hans egna texter hade starka inslag av ockultism och necromanti. Detta avspeglades i Jacks ändrade beteende och skrämde iväg såväl tjänare som brittiska tjänstemän.

1904 förvann Campbells fru spårlöst och inte långt efter hans trädgårdsmästare som var den ende som fortfarande jobbade kvar för honom. 1907 försvann Jack Campbell själv och ingen visste vart han tog vägen eller om han var levande eller död. Campbells villa ute på den Indiska landsbygden förföll och blev ett härbärge för orädda resenärer.

Under en lång tid glömdes Jack Campbell och hans Indiska villa bort. Först 1922 rapporterades det om att en arkeologisk expedition eskorterad av militärer hade övernattat där och att gruppen hade blivit attackerad och ett flertal dödades. Vad som hände där ute blev aldrig klart fastställt…

Jack Campbell

Mu Sangs profetia Mr_Walter_Corbitt