Howard Woodmoore

Nitisk underofficer med uppsikt på bråkmakare

Description:

Namn: Howard Woodmoore
Yrke: Underofficer ombord på Egra
Ålder: 36

Ägodelar:

Skepparkavaj
skärmmössa
vita byxor
vita skor
kikare
Visselpipa
Nycklar
British Bulldog revolver

Bio:

Född 1886 i Bristol. Howard Woodmoore uppfostrades av sin ensamma fader då modern dog av komplikationer kopplade till Howards födsel. Howards uppväxt var strikt och miljön kvävande som ensambarn i ett viktorianskt hem. Hans fader var en sträng och okänslig officer i Royal navy som uppfostrade sonen som han tränade officersaspiranter.

Howards uppväxt var fri från estetiska,kreativa och sociala inslag. Tidiga mornar med kallbad och spartanska måltider följde Howard upp i tonåren. Hans för beskyllde honom även för att ha orsakat sin moders död och talade sällan med Howard utöver de order han gav honom.

År 1900, vid 14 års ålder skickade hans far iväg honom till Royal Navy för att han skulle genomgå en officersutbildning. Hans prestationer under sin tid där var högst varierande, han presterade oerhört bra inom alla tekniska delar av utbildningen men misslyckades fatalt socialt vilket gjorde att han föga lämpade sig för posten som officer.

Vid 17 års ålder flyttade Howard till London och sade upp kontakten med sin fader. Där sökte han jobb bland olika rederier och tog uppdrag som förde honom till världens alla hörn. Hans arbete tog honom bland annat till Kina, Japan, Indien, Egypten, Brazilien, Kongo, Somaliland och under kriget tjänstgjorde han på en minröjare i nordsjön.

1919 tog han anställning hos British-Indian steam navigation och har jobbat där sedan dess.

Howard Woodmoore

Mu Sangs profetia Mr_Walter_Corbitt