Chatur Meyhappanishi

Inställsam handelsman med ont uppsåt

Description:

Namn: Chatur Meyhappanishi
Yrke: Handelsman/Rövare
Ålder: 46

Ägodelar:

Tredelad kostym
Turban
smycken

Bio:

Chatur Meyhappanishi hade ett rykte om sig att vara en klipps men oärlig handelsman, han drev handels- och transportverksamhet i norra Indien i början av 1900-talet.

Chatur Meyhappanishi kan beräknas vara född 1876 då han under tjänstgöring mellan 1895-97 uppgav att hans ålder var 20 år. Han föddes i provinsen Punjab vilken han endast vid ett fåtal tillfällen under sitt liv lämnade.

I sina ungdomsår handlade Chatur med boskap och lär ha lurat ett flertal närstående där i inräknat sin far. Vid 16 års ålder lämnade han sitt fosterhem och tog sig in i närmaste stad där han ägnade sig åt att sälja krimskrams.

1897 blev han värvad till tjänstgöring, han var föga engagerad och blev utsparkad och satt i fängelse när han avslöjades med att sälja militärens utrustning till civilbefolkningen. Han slapp ut 1903 vid en ålder av 27 år.

Vid sin frisläppning sägs det att han började med att sälja alla sina ägodelar sånär som på byxorna han bar. Under 6 dagar åt Chatur gräs och drack vatten från bäcken innan han fick möjlighet att investera sina pengar, som sedan kom att ackumulera i en ej oväsentlig summa.

Hans rikedom växte kraftigt då han tog till lumpna knep som att sälja ruttna varor till överpris, lägga extrabotten i transportlådorna för att minska det faktiska innehållet och lejja rövare för att råna hans konkurrenter och alla andra som inte anlitade honom för att transportera sina varor.

1913 lär han ha adopterat en dövstum svart man vilken han behandlade både som ett djur och som en son. Dessa två utgjorde sedan ett udda par som fick människor att vika från sin väg när de mötte dem. Chaturs lögnaktighet och tjuvakigthet och Negerns råa styrka gjorde att folket helst undvek dem.

Från och med 1918 började Chatur och hans neger applicera tuggiesarnas tillvägagångssätt och slog följe med andra karavaner, infiltrera dem och rånmörda sina färdkamrater med hjälp av rövarband.

Ett sådant rånförsök blev Chatur Meyhappanishis död. Sommaren 1922 hittades han på platsen för ett överfall tillsammans med kropparna av flertalet andra. Det verkade som att hans plan misslyckats och att överfallet avvärjdes. Man har spekulerat i om han blev förråd av sin Neger och att denna sedan flydde platsen då hans kropp ej har blivit återfunnen.

Chatur Meyhappanishi

Mu Sangs profetia Mr_Walter_Corbitt