Charles Montague

Guvernören över Lahore

Description:

Namn: Sir Charles Montague
Yrke: Guvernör
Ålder: 61

Ägodelar:

Tredelad kostym
Homburg hatt
Nycklar
ciggar
promenadkäpp
tändstickor

Bio:

Född 1861 till välbärgade föräldrar med adliga anor så var hans under sin uppväxt välförsedd både materiellt och intellektuellt. Som ensambarn fick han mycket uppmärksamhet av både sin mor och far och fick hemskolning från 4 års ålder.

Vid 7 års ålder påbörjades hans skolutbildning där han till en början studerade historia, litteratur, tyska och franska och i senare år juridik, statsvetenskap och konsthistoria. 1881 tar han examen med utmärkta betyg men utan någon egentlig erfarenhet och endast med blygsamma kontakter. Detta skulle inte komma att stoppa Charles avancemang, istället såg han till att uppehålla sig vid Bath, Westminster Palace samt årligen besöka royal ascot och 1888 hade han ordnat sig en mindre administrativ post i Skottland.

Mellan 1888 och 1896 bodde Charles Montague i Glasgow där han klättrade både på den karriär och den sociala stegen. 1894 Gifte han sig med sin Fru Aurora, samma år som han erhöll den högsta administrativa posten i grevskapet Lanark där Glasgow ligger. Under de följande åren gjorde han sig känd som en skicklig politiker och administratör och erhöll även under denna tid värdefulla kontakter inom kungahuset. Under Edward VIIs regeringstid fick Charles många betydelsefulla uppdrag och vid krigsutbrottet skickades han till Irland där han blev satt att stävja oroligheterna inom sitt anvisade område samt dra igång en storartad rekryteringskampanj.

Charles lyckades med båda uppdragen och blev således skickad till det oroliga Indien efter kriget. 1919 blev han utnämnd till “Lieutenant governor” över provincen Punjab där han fortfarande arbetar.

Charles Montague

Mu Sangs profetia Mr_Walter_Corbitt