Mu Sangs profetia

Tisdag 11:e Juli 1922

Templet undersökande

Direkt efter att ha stigit upp börjar man att undersöka tempelområdet, även om många av de som har följt med inte besatte någon större kunskap om indisk religion. Fader Abraham, Syster Sarah, Cecilia Gray och Henry L Black vandrar omkring på området mellan gamla byggnader och överväxta ruiner eskorterade av Kopral Watts.

Professorn antecknar vilt i sitt block medan han går omkring. Efter ett tag tar man sig in i en av tempelbyggnaderna där man finner ett flertal lådor liknande dem som rövarna bar iväg från området. Det finns även ett par mänskliga skelett liggandes i templet men de förefaller vara gamla.

Efter att soldater har tillkallats till platsen och burit iväg stöldgodset fortsätter gruppen vidare till en annan byggnad. Efter att ha lyst upp inuti förefaller rummet det har kommit in i vara helt tomt, men efter detaljundersökning ser man att i mitten av rummet finns ett kvadratiskt område vars plattor har en något mörkare färg. Man börjar känna och klämma på plattorna och det verkar som att under dessa plattor är det ett tomrum. Man skickar därför iväg Dewey för att hämta en hacka så att man kan hacka upp golvet. Sagt och gjort så kommer Dewey tillbaka med en hacka. Golvet är dock bräckligare än vad man tror och vid första hacket rasar golvet samman och man faller ned i en grop. Efter ett ögonblicks tumult ser de dock att de har fallit ned i en cirka 1,5 meter fördjupning med ett stenbord i mitten, runt vilken de har fallit ned. förutom de plattor som förut utgjorde golv ligger de även ibland en hel drös med mindre guldstatyer föreställande elefantguden.

Efter en stunds tumult så lyckas personerna i hålet ta sig upp och packa ned statyerna i lådor som de sedan tar tillbaka till lägret. Efter den strapatsen börjar man undersöka de tredje templet. Ingången till det templet visar sig vara igenväxt vilket gör att man avvaktar och istället undersöker omgivningen noggrannare innan man drar sig tillbaka till lägret för kvällsmat och vila.

Under natten står Arthur Watts vakt. En patrull hade skickats ut efter att några soldater trott sig se rövare i närheten av lägret. Efter att patrullen varit ute en stund hör han skott. Strax kommer patrullen tillbaka och Watts får klart för sig att de båda soldaterna är uppskrämda och överspända efter Menige Smiths mystiska bortgång. Arthur Watts bestämmer sig för att ta kontroll över patrullen. han märker dock snart att soldaternas upprymdhet inte var helt obefogad då han tycks höra märkliga ljud överallt. De båda soldaterna börjar hetsa upp varandra igen när de plötsligt hör tydligt hur något närmar sig. Watts ropar ut i mörkret att den eller det skall ge sig till känna. Plötsligt ropar en av soldaterna till och Watts hinner precis vända sig om och se en grotesk totempåle innan ljuset försvinner och han hör ljudet av krossat glas.

Korporal Watts tar dock situationen med ro och lyckas lugna de andra soldaterna och slutföra patrullen utan några fler incidenter.

Henrylblack
Henry L. Black undersöker ett fynd

Comments

Mr_Walter_Corbitt

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.