Mu Sangs profetia

Onsdag 19:e Juli 1922

Den stora massakern på torget

Gruppen bestämmer sig återigen för att vila och på många sätt har expeditionens deltagare tröttnat på Indien och alla strapatser som uppdraget bär med sig. Man börjar i sedvanlig ordning att tillreda frukost i hotellets kök, vars resurser nu hade börjat att tryta. Misstänksamma blickar utbyttes mellan Professorn och “Ruby”.

Men alla satt inte och åt frukost, Syster Sarah var redan uppe och gick för att hälsa på Fader Abraham som fortfarande låg på sjukhus. Men då hon kom till torget såg hon att något inte stod rätt till. En stor grupp uppretade människor hade samlats på torget, polisen var på plats men var i underläge och stämningen var mycket orolig.

Plötsligt bryter slagsmål ut mellan polisen och den uppretade mobben. De fåtalet européer som hade oturen att befinna sig på platsen blir även de överfallna och misshandlade av mobben. Polisen börjar att skjuta men måste retirera på grund av mobbens övermakt.

Syster Sarah underkommer och springer tillbaka till hotellet för att hämta de andra. När hon kommer in träffar hon på Arthur Maclean och Bennet som äter frukost. Hon berättar vad som hände och ber dem försöka undsätta de civila som har fallit offer för mobben. När Maclean får höra detta tar han genast upp sitt hagelgevär och samlar ihop en patrull bestående av han själv, Bennet och Dewey. Tillsammans med Syster Sarah.

Väl vid torget skrider man fort till handling då man ser hur en stor grupp indier misshandlar en vit man vilken man försöker undsätta. Maclean, som inte är en större vän av indier, sätter gasen i botten genom folkhopen vilket resulterar i att det både flyger indier och höger och vänster samt att ljudet av ben som krossas blir oerhört påträngande. Svar kommer från den uppretade folkhopen som nu försöker att borda lastbilen och döda de som befinner sig i den. Men det är något som ej accepteras av gruppen utan både Dewey och Bennet öppnar eld mot folkhopen, den förra med hagelbössa och den senare med pistol. Syster Sarah hjälper också till genom att sparka våldsverkarna i skrevet.

Förödelsen är mycket stor men gruppen lyckas rädda den ensamme vite mannen och ta honom tillbaka till hotellet. Där lägger man honom på ett bord och Arthur Watts börjar se till hans sår och ger honom vård.

Allt är dock inte väl med denna främling, “Ruby” känner igen honom från New York i vars värld han själv är involverad. Att det finns en annan gängmedlem här i Lahore är ingen slump och hans närvaro innebär problem för “Rubys” eget uppdrag, hade inte alla det andra varit här hade han förmodligen gjort slut på honom där och då.

Något sådant tillfälle ges dock inte, och gruppen vilar sig resten av dagen. Våldet verkar fortsätta inne i staden och Syster Sarah oroar sig för stackars Fader Abraham som ligger på sjukhuset.

Massaker2
Fotografi taget sekunderna innan polisen blir överrumplade

Comments

Mr_Walter_Corbitt

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.